မြကျွန်းညို - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
44052
Total Posts:
30518
Total Topics:
793
Total Categories:
12
Users Online:
195
Most Online:
1429 - December 18, 2019, 04:09:12 AM
Online Today:
201
Total page views:
11725285
Average registrations per day:
7.60
Average posts per day:
52.18
Average topics per day:
1.20
Total Boards:
110
Latest Member:
Sithukyaw222
Average online per day:
206.75
Male to Female Ratio:
15:1
Average page views per day:
18911.75

Most Time Online

tunaye2011
215d 4h 3m
ကိုရင်ပြုံး
173d 16h 50m
MTK
145d 16h 6m
RihLake
127d 11h 34m
smile
120d 14h 54m
KoPaw
104d 6h 54m
lanwizards
89d 19h 55m
lkmin
87d 15h 21m
kyawkyawxx
84d 20h 39m
Ye Yint Shin Thant
82d 17h 30m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2021 97 9432 1272 326 4094523
June 2021 7 1254 175 264 524632
May 2021 9 1735 293 263 782197
April 2021 15 1192 206 231 569449
March 2021 7 1165 162 255 601254
February 2021 14 1160 169 296 606915
January 2021 45 2926 267 326 1010076
* 2020 411 19634 2802 237 7129280
December 2020 14 2099 260 237 845088
November 2020 15 1834 235 230 712028
October 2020 16 1588 197 224 683660
September 2020 23 1353 174 215 609321
August 2020 14 1174 159 203 600471
July 2020 32 1389 186 204 613525
June 2020 34 1458 177 215 619448
May 2020 33 1471 219 209 635592
April 2020 47 1603 316 115 534990
March 2020 60 2455 334 105 502316
February 2020 86 2085 231 96 416798
January 2020 37 1125 314 90 356043
* 2019 235 3283 639 1429 501482
December 2019 45 1512 275 1429 325345
November 2019 167 1724 360 840 176137
October 2019 23 47 4 6 0