မြကျွန်းညို - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
43213
Total Posts:
25525
Total Topics:
746
Total Categories:
12
Users Online:
19
Most Online:
1429 - December 18, 2019, 04:09:12 AM
Online Today:
241
Total page views:
9233911
Average registrations per day:
7.61
Average posts per day:
53.00
Average topics per day:
1.39
Total Boards:
109
Latest Member:
zuelaymz
Average online per day:
203.88
Male to Female Ratio:
15:1
Average page views per day:
18141.28

Most Time Online

tunaye2011
215d 3h 21m
ကိုရင်ပြုံး
172d 12h 45m
MTK
145d 16h 6m
RihLake
127d 6h 19m
smile
119d 9h 56m
KoPaw
103d 13h 5m
lanwizards
88d 22h 43m
lkmin
86d 59m
kyawkyawxx
84d 20h 39m
အိတ္ႀကီး
81d 11h 46m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2021 59 4059 433 326 1603149
February 2021 14 1133 166 296 593073
January 2021 45 2926 267 326 1010076
* 2020 411 19634 2802 237 7129280
December 2020 14 2099 260 237 845088
November 2020 15 1834 235 230 712028
October 2020 16 1588 197 224 683660
September 2020 23 1353 174 215 609321
August 2020 14 1174 159 203 600471
July 2020 32 1389 186 204 613525
June 2020 34 1458 177 215 619448
May 2020 33 1471 219 209 635592
April 2020 47 1603 316 115 534990
March 2020 60 2455 334 105 502316
February 2020 86 2085 231 96 416798
January 2020 37 1125 314 90 356043
* 2019 235 3283 639 1429 501482
December 2019 45 1512 275 1429 325345
November 2019 167 1724 360 840 176137
October 2019 23 47 4 6 0